bireysel özelliklerimiz nelerdir?-Liste halinde bireysel özelliklerimiz

bireysel özelliklerimiz nelerdir?-Liste halinde bireysel özelliklerimiz
1.
 Aşağıda verilen sözcükleri ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.
“kronoloji, fiziksel özellik, nüfus cüzdanı, pembe,  mavi, duygu-düşünce, bireysel özellik, 
P İnsanların kendine özgü özelliklerine ……………………………………………………. denir.
P Nüfus cüzdanın rengi kızlar için…………………………..,erkekler için ………………..dir.
P Hayatımızdaki önemli olayların tarih sırasına göre yazılmasına ………………………………….denir.
P Başkalarının …………………………..ve …………………………….saygı göstermeliyiz.
P Kilomuz boyumuz, tenimiz, saçımız gibi dışarıdan görünen özelliklerimize ……………………….denir.
P Her devletin yeni doğan  vatandaşına verdiği belge ……………………………………………….dır.
2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanına “D”, yanlış olanına “Y”harfi koyunuz.
Tüm insanların duyguları aynıdır.                 (       )
Toplumun en küçük kurumu ailedir.             (       )
Sevgi olumlu bir duygudur.                         (       )
Bireysel farklılıklarımızın olması doğal bir durum değildir.     (       )
Aramızda kan bağı bulunan kişilere akraba deriz.                 (   )
3. I. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması.
   II. Cumhuriyet’in ilanı
   III. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
     IV. Sivas Kongresi
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- ) I – II – III – IV            b- ) I – IV – III – II
c- )  IV – I – III – II           d- ) II – IV – I – III
4.  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in ülkemizin düşman işgalinden kurtarılması için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
a- ) Sevr Antlaşması’nın yapılması
b- ) Sivas Kongresi         c- ) TBMM’nin açılması
d- ) Erzurum Kongresi
5.  Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir?
a- ) Sakarya Meydan Muharebesi
b- ) I. İnönü Savaşı
c- ) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
d- ) II. İnönü Savaşı
6.  Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesinde aşağıdakilerden hangisine karşı savaşılmıştır?
a- ) İngilizler                              b- ) Fransızlar
c- ) Ermeniler                                         d- ) Yunanlılar
7. Topluma ait kültürün gelecek nesillere aktarılmasında en etkili vasıta hangisidir?
a- ) Dil               b- ) Düğünler   c- ) Türküler   d- ) Oyunlar
8.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) Başkalarının fiziksel özellikleri ile alay etmemeliyiz.
b- ) Başkalarının düşünceleri bizim için önemli değildir.
c- ) Farklılıklar sadece fizikseldir.
d- ) Bireysel farklılıklar sadece hobilerdir.

Bir Cevap Yazın

*