Çerkezköy işkur açık iş ilanları

Çerkezköy işkur açık iş ilanları
Kayıt
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kaydolmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için elimizde hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Bu nedenle gerek kendi kendine gerekse Kurum personeli eşliğinde, kayıt yaptıracakların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle lütfen eğitim, mesleki ve diğer bilgilerinizi tam ve eksiksiz olarak sisteme giriniz.

işkur açık iş ilanları
Kayıt Koşulları
İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları ve kayıt esnasında fiilen askerlik görevinde bulunmamaları gerekmektedir. Mesleklerinin tespitinde beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Özürlü Kaydı
Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40′ından yoksun olduklarını, 16.07.2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden özürlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu Kuruma getirerek veya göndererek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan özürlüler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların özürlü kaydı alınmayacaktır. Süreksiz raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak özürlülük derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, özürlülüğünün devam ettiğine dair yeni bir rapor getirmesi halinde özürlü kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

Eski Hükümlü Kaydı
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giyenler ile Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenler, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanlar, cezası ertelenenler ve koşullu salıverilenler ya da özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlar bu durumlarını Cumhuriyet Başsavcılığından alınan “Tahliye Edilen Hükümlüye Ait Durum Bildirim Formu” ile durumlarını belgelendirenler eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini Kuruma getirerek veya göndererek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.
Çerkezköy işkur açık iş ilanları için aşağıda ki bağlantıya tıklayınız.

Çerkezköy işkur açık iş ilanları

Bir Cevap Yazın

*