insanların sahip olduğu hak ve hürriyetler nelerdir?

insanların sahip olduğu hak ve hürriyetler nelerdir?

1-)Yaşama Hakkı
2-)Sağlık Hakkı
3-)Eğitim Hakkı
4-)Düşünce Özgürlüğü
5-)İnanç Özgürlüğü
6-)İbadet Hakkı
7-)Özel Yaşam Gizliliği Hakkı
8-)Ekonomik Haklar

Bir Cevap Yazın

*