Öğretici metinlerin özellikleri maddeler halinde

Öğretici Metinlerin genel Özellikleri ;

a-) Belli bir konuyu öğretmeye yönelik oluşturulduğundan o konu ile ilgili terimlerin kullanılması söz konusudur.
b-) Söz sanatlarına, dilin bünyesine mal olmamış yan anlam ifade eden kelime ve kelime grupla­rına yer verilmez.
c-) Genellikle nesnel anlatım söz konusudur.
d-) Çoğunlukla geniş zaman kipi kullanılır.
e-) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
f-) Anlatım açısından yoruma ve karmaşıklığa yol açmayacak dil kullanılmaktadır.
g-) Bilgi verme amacıyla düzenlenilerr.
h-) Alanında gerekli bilgi birikimine sahip kimseler tarafından he­men anlaşılacak şekilde metinler oluşturulur.
i-) Dil dışı öğeler (grafik, plan, çizge, tablo vb.) de kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın

*